logo logo

جراحي براي برداشتن لوزه ها شايع ترين عمل جراحي کودکان است. لوزه ها قسمتي از بافت ايمني بدن هستند. وجود لوزه ها از زمان تولد تا حدود شش ماهگي ضروري است. در شش ماهگي سيستم ايمني بدن آنچنان گسترش يافته است که بودن يا نبودن لوزه مثل برداشتن سطل آبي از يک درياي بزرگ است. برخورد عوامل ميکروبي و محرک به سلولهاي ايمني موجود در لوزه باعث بزرگ شدن لوزه ها مي شود و بزرگي لوزه هاي کامي (که از طريق دهان قابل رويت هستند) و لوزه سوم (که در خلف بيني واقع شده) باعث مشکلات متعددي مي شود.

 

 

از جمله:

1. بزرگي لوزه ها باعث مي شود، تنفس فرد دهاني شود يعني نتواند از بيني نفس بکشد و اين امر خود باعث خرخر شبانه و تغيير حالت استخوان فک ها مي شود. ضمنا هوا بجاي اينکه از بيني عبور کرده، گرم و مرطوب و تميز شده و به حلق برسد، مستقيماً به حلق رسيده و باعث تحريک مزمن گلو مي گرد.

 2 . .بزرگي لوزه ها مي تواند باعث عفونت هاي مکرر گوش مياني و سينوس ها گردد.
  3. 
.بزرگي لوزه ها مانع تغذيه مناسب کودک و همين طور اکسيژن رساني مي شود و اين دو عامل خود باعث مي شوند که رشد فيزيکي کودک با مشکل مواجه شود.
  4 
.گاهي اوقات لوزه ها مکرراً دچار عفونت چرکي مي شوند که البته در چنين حالتي ممکن است بدنبال عفونت هاي چرکي مکرر اندازه لوزه ها حتي از حالت معمول هم کوچکتر شود اما جداي از اندازه آنها چون بعنوان کانون عفونت عمل مي کنند مضر مي باشند.

5 .بزرگي لوزه ها بخصوص لوزه سوم مي تواند باعث تجمع مايع در پشت پرده گوش ها شود که اين امر به نوبه خود مي تواند مي تواند مشکلاتي را براي کودک ايجاد کند..
با توجه به موارد فوق مي بينيم لوزه هايي که خود بايد باعث سلامتي ما باشند در موارد کمي باعث بروز مشکلاتي مي شوند و در چنين مواردي است که ما توصيه مي کنيم بايد لوزه ها برداشته شوند. .

قبل از عمل از بيمار آزمايش خون بعمل خواهد آمد. روز عمل بيمار ناشتا خواهد بود. عمل حدود نيم ساعت بطول بيمار يک شب در بيمارستان بستري و تحت درمان و مراقبت قرار مي گيرد.مي انجام

 

مراقبت هاي بعد از عمل لوزه:

1.بيمار تا شش ساعت بعد از عمل از خوردن و آشاميدن اجتناب نمايد.
 2. رژيم غذايي تا 10 روز بعد از عمل بايد هم نرم و هم سرد باشد به عبارت ساده تر غذاهاي سفت يا داغ ممنوع است.
3. بيمار ممکن است روز دوم تا 5/38 درجه تب کند. اين امر طبيعي است.
4.بيمار بعد از عمل به دليل درد مختصري که شايد هنگام بلع داشته باشد ممکن است کمتر غذا بخورد. لازم است بدانيد غذا خوردن باعث مي شود زخم سريعتر التيام پيدا کند. لذا بيمار را به غذا خوردن تشويق نماييد.
 5.بعد از عمل، بخصوص روزهاي پنجم و ششم ممکن است بيمار کمي گوش درد داشته باشد که ناشي از حس دهي مشترک گوش و حلق است و ارتباطي به خود گوش ندارد..
 6.از روز دوم به بعد در محل لوزه ها يک قشر خاکستري ايجاد مي شود. اين قشر خاکستري لخته فيبرين است و قسمتي از روند التيامي است. کساني که به اين مسئله آگاه نباشند ممکن است به غلط آنرا چرک بپندارند.
7. بوي بد دهان تا چند روز بعد از عمل طبيعي است و بدليل چرک کردن محل عمل نيست.

 

 

 
 چرا غربالگري شنوائي کودکان مهم است؟

تقريباً تا 4 از هر 1000 كودك در آمريكا ناشنوا يا سخت شنوا به دنيا مي آيندبنابراين كاهش شنوايي شايعترين ناتواني حين تولد است. بسياري از مطالعات نشان داده اند كه تشخيص زودرس كاهش شنوائي جهت تكامل گفتار، زبان و توانايي هاي شناختي و رواني – اجتماعي اهميت بسزا دارد. اگركاهش شنوائي سريع تشخيص داده شود (بخصوص در اولين ماه زندگي)، درمان اغلب موفقيت آميز خواهد بودبه رغم پيشرفتهاي جديد تشخيصي، حتي در آمريکا هم هنوز يك كودك از هر چهار كودك متولد شده با كاهش شنوائي شديد تا سن 3 سالگي يا بيشتر تشخيص داده نمي شود.

 چه موقع شنوائي كودك بايد آزمايش شود؟

اولين فرصت جهت ارزيابي شنوائي كودك در بيمارستان اندكي پس از تولد است. اگر شنوائي كودك قبل از ترك بيمارستان بررسي نشد، توصيه مي شود كه اين غربالگري دراولين ماه زندگي انجام شود. در صورتيكه نتايج شنوايي سنجي كاهش شنوائي را نشان دهد، در اسرع وقت ارزيابي هاي بيشتري را (ترجيحاً در عرض 3 تا 6 ماه اول زندگي) انجام دهيد.

آيا غربالگري شنوائي نوزادان، ضروري است؟

در سالهاي اخير، سازمان هاي مختلف بهداشتي، جهت مشخص كردن اهميت غربالگري تمام نوزادان از نظر كاهش شنوائي اقداماتي انجام داده اند. اهميت تشخيص زودرس ناشنوايي و کم شنوايي کودکان به لحاظ درماني و بازتواني به موقع و پيشگيري از ناتوانيهاي آنان ثابت شده است..

غربالگري شنوائي چگونه انجام مي شود؟

دو آزمون جهت غربالگري كاهش شنوائي نوزادان و شيرخواران انجام مي شود كه شاملOAEو ABRاست.

(OAE)Otoacoustic emissions:شامل قرار دادن يك گوشي اسفنجي در مجراي گوش است كه پاسخ مناسب گوش به صدا را اندازه گيري مي كند. در بچه هاي با شنوائي طبيعي، يك «اكوي» قابل اندازه گيري هنگاميكه صدا از گوشي صادر مي شود، بايد توليد شود. اگر اكو ثبت نشود، مي تواند نشانه كاهش شنوائي باشد.

(ABR) Auditory brain stem response: يك تست پيچده تر است. گوشي ها روي گوش قرار داده مي شوند و الكترودها روي سر و گوش گذاشته مي شوند. صدا از طريق گوشي ها صادر مي شود و در عين حال نحوه پاسخ مغز كودك شما را به صدا اندازه مي گيرند.

اگر هريك از تست هاي فوق يك كاهش شنوائي بالقوه را تشخيص دهد، ارزيابي و پيگيري توسط متخصص گوش و حلق و بيني را توصيه مي شود.

علائم كاهش شنوائي در کودکان:

كاهش شنوائي مي تواند بعد از دوران نوزادي يا شيرخوارگي اتفاق بيفتد. در اين موارد، والدين، پدربزرگ و مادربزرگ ها و ساير مراقبين كودك اغلب اولين كساني هستند كه متوجه غير طبيعي بودن شنوايي کودک مي شوند. حتي اگر شنوائي كودكتان در نوزادي بررسي شده باشد، درصورت داشتن علايم زير کودکتان نياز به ارزيابي شنوايي خواهد داشت:

- به هيچ وجه به صداي هاي بلند غير منتظره واكنش نشان ندهد.

- توسط صداهاي بلند بيدار نشود.

- سرخودرا در جهت صداي شما بر نگرداند.

- قادر به پيگيري يا درك جهت صدا نباشد.

- مشکل درتكامل گفتاري

- بلند صحبت كند يا از مهارت هاي زباني مناسب سن خود استفاده نكند.

اگر كودك شما هريك از اين علائم فوق را داشت، به پزشك خود گزارش دهيد.

در صورتيكه كودك من كاهش شنوائي داشته باشد، چه اتفاقي مي افتد؟

كاهش شنوائي در اطفال مي تواند گذرا يا دائم باشد. كاهش شنوائي کودک بايد توسط پزشك براي رد مشكلات طبي اي كه مي تواند كاهش شنوائي ايجاد كند، (مثل عفونت گوش، واكس زياد گوش، مشكلات مادرزادي و يا كاهش شنوائي ژنتيكي) ارزيابي شود. اگر مشخص شود كه كاهش شنوائي كودك دائمي است، ممكن است جهت تقويت صداهاي محيط براي كودكتان، سمعك توصيه شود. دربعضي موارد، جراحي گوش مي تواند شنوائي را تا حد زيادي برگرداند. براي كسانيكه انواعي از كاهش شنوائي عميق را دارند كه از سمعك به اندازه كافي سود نمي برند، كاشت حلزون ممكن است درنظر گرفته شود. بر خلاف سمعك، كاشت حلزون قسمت هاي آسيب ديده سيستم شنوائي را ميان بر زده و مستقيماً عصب شنوائي را تحريك مي كند و به كودك اجازه مي دهد صداها را بلند تر و واضح تر بشنود.

در صورتيکه كودك شما کم شنوا است، بايد مداخلات زودرس جهت پيشگيري از تاخير گفتار را جستجو كنيد. مطالعات نشان داده اند كه باز تواني شنوائي تا سن 6 ماه از تاخير گفتار جلوگيري مي كند. ساير روشهاي ارتباطي مثل لب خواني وكلام اشاره نيز مي توانند در كنار سمعك يا كاشت حلزون يا به صورت مستقل استفاده شوند. در مواردي که به طور مادرزادي مجراي گوش، پرده و استخوانچه هاي گوش مياني تشکيل نشده باشند (آترزي گوش)، به شرط آنکه ساختمانهاي گوش داخلي وجود داشته باشند، قسمتهاي فوق با عمل جراحي قابل بازسازي است.

 

     ادرس مطب : قزوين ، بلوارمدرس( شمالي )، نبش کوچه سعادت  (جنب مسجد محمد رسول الله )، ساختمان پزشکان رسول مهر .

      روز هاي زوج(شنبه ، دوشنبه ،چهارشنبه )عصر، ساعت 3 تا 8.5.

     تلفن:     02833343710  _ تماس با منشي از طريق SMS با تلفن  09394731875 

Telegram : @mnamazifar

Instagram : dr.namazifar

 


© 2011 samanearta | طراحی صفحات وب